รางวัลทั้งหมดที่แมทไบรทได้รับ

Thailand ICT Awards 2010

Samatr Innovation Awart 2009

ITPrincess-01_800x531