รับสมัครสอบ สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ

www.ipst.ac.th ตามกำหนดการ ดังนี้

 

กิจกรรรม กำหนดการ
ลงทะเบียนรับสมัครสอบ 1-30 สิงหาคม 2557
ชำระเงิน 1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ 1 ตุลาคม 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการสอบ

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

09.30 - 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 - 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือดรอบที่ 1 30 ธันวาคม 2557

ติดต่อสอบถาม

สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-3924021 (ต่อ 2201-2207)
โทรสาร 02-3814044
อีเมล์ genius@ipst.ac.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ genius.ipst.ac.th

 

ข้อมูลจาก http://genius.ipst.ac.th/