ประกาศผล สสวท. ประจำปี

ประกาศผลการสอบรอบที่ 1

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสารการร้องขอดูกระดาษคำตอบ

ประกาศการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครสอบ

ประกาศผล สสวท. ประจำปี

ประกาศผลการสอบรอบที่ 1

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ

กำหนดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2555


ประกาศผลการสอบรอบที่ 2

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊กประกาศ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊กประกาศ

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊กประกาศ

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊กประกาศ