HOME   |   ABOUT   |   COURSE   |   SUPPORT   |   CONTACT   |   สมัครเรียน
หน้าหลัก ประกาศผลสอบ สสวท. ปีล่าสุด

ประกาศผล สสวท. ประจำปี


ประกาศผลการสอบรอบที่ 1


ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ดาวน์โหลดเอกสารการร้องขอดูกระดาษคำตอบ

ประกาศการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครสอบ

 

 


 

ประกาศผล สสวท. ประจำปี


ประกาศผลการสอบรอบที่ 1


ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั่นประถมศึกษาปีที่ 6

 

เอกสารสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ

กำหนดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2555

 

 


ประกาศผลการสอบรอบที่ 2


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี 2555

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊กประกาศ

- วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊กประกาศ

- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊กประกาศ

- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊กประกาศ

  

 

คอร์สเตรียมสอบ สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com