HOME   |   ABOUT   |   COURSE   |   SUPPORT   |   CONTACT   |   สมัครเรียน
หน้าหลัก ประกาศผลสอบ สสวท.ปี2554

ประกาศผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ตามรายวิชาและระดับชั้น ดังต่อไปนี้

 

คณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกประกาศ
คณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกประกาศ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกประกาศ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกประกาศ

 

หรือ

สอบถาม Call Center ได้ที่ 02-3355222 ต่อ 4001,4003,4005

หรือ

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคล คลิกที่นี่


 


 

 

คอร์สเตรียมสอบ สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com