HOME   |   ABOUT   |   COURSE   |   SUPPORT   |   CONTACT   |   สมัครเรียน   |   Check List
หน้าหลัก รับสมัครสอบสสวท.ถึง 10ก.ย.2555

กำหนดการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
ในวันที่ 1 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555


โดยสามารถสมัครสอบแบบออนไลน์ ได้ 2 วิธี คือ


1. นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง    
2. โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสมัครสอบให้นักเรียน

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ตามคู่มือดังนี้ คู่มือการสมัคร และ ประกาศการคัดเลือกนักเรียน

 

สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ http://www3.ipst.ac.th/genius/


มีปัญหาในการดำเนินการใดๆ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
สามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-635-3394 และ 02-635-3320
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น. ในวันทำการ หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

กำหนดการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2555

กำหนดเวลา กิจกรรม สถำนที่/หน่วยงำนรับผิดชอบ
1 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) โรงเรียน /นักเรียน

1 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555

ชำระเงิน เคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2555
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โรงเรียน / นักเรียน / สพป. /
ศูนย์ฯ กทม
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
09.30-11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
13.00-15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร
สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
28 ธันวาคม 2555 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 สสวท./สพป. / โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ
26 มกราคม 2556 สอบคัดเลือกรอบที่ 2 สพป. เขต 1 / โรงเรียนที่เป็นสนามสอบในกรุงเทพฯ
22 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 สสวท. / สพป. / โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ
มีนาคม 2556 สอบภาคปฏิบัติ
(เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์)
สสวท.
มีนาคม 2556
มอบเหรียญรางวัล สสวท.
เมษายน – พฤษภาคม 2556 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร สสวท.
พฤษภาคม 2556 ส่งเกียรติบัตรให้นักเรียน สสวท.


หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com